433-serien

Produkter i 433-serien er på vej til at udgå, men kan stadig købes som supplement til eksisterende systemer.
Til nye systemer anbefaler vi i stedet at anvende tilsvarende produkter i KNOP’s 900-serie.